Under vissa av sommarveckorna så kommer vi endast ha öppet halvdagar. Vecka 30 kommer vi hålla stängt, vi hänvisar då till annan klinik för akuta besvär. Ytterligare info kommer framöver.